Formularz reklamacyjny – wzór

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną. 

ADRESAT:

Agata Spendowska ul. Orzechowa 21 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 6222748699 REGON: 302672579

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko:  ……………………………………………………………………………………….

Adres:  ……………………………………………………………………………………….

E-mail:  ……………………………………………………………………………………….

Tel.:  ……………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Nazwa produktu:  ………………………………………………………………………………………

Data nabycia produktu:  …………………………………………..

Cena produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

Kiedy wady zostały stwierdzone: 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

……………………………………………

data i podpis

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego przez Agata Spendowska ul. Orzechowa 21 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 6222748699 REGON: 302672579

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem hola@agatauczy.pl

W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres 24 miesięcy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.  

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji: ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację: ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji: ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………